Bålplads

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com

Alle er meget velkomne til at benytte vores fine bålplads.


Du skal når du bruger bålpladsen, sørge for at:


 

Sikre dig der ikke er et generelt afbrænd-ingsforbud i Fredericia Kommune

Se eventuelt på www.fredericiakommune.dk

Selv skaffe brænde til bålpladsen

Sørge for at holde selve bålet inden for      stenene

Ikke forlade bålpladsen når der er åbent ild derpå

Efterlade bålpladsen og området omkring denne, opryddet


Bålpladsen er klar til brug