Fællesarealer

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com

Vedligeholdelse af fællesarealer - Arealfortegnelse


Nedenstående er hvilke aftaler bestyrelsen har indgået med Tolstrup.

 

 


Grusstier

 

Bredde 2,5 m, længde 865 m, ca. 2.200 m2. Slæbes med net eller andet egnet grej 2 gange årligt.

 

Sprøjtes med Round Up 2 gange årligt for at begrænse vegetation på stier og fortove.

 


 

Græsrabatter

 

Langs stamvejen ca. 450 m, bredde 3,0 m, 0,65 m og 0,85 m, i alt ca. 1.900 m2.

 


Langs stier ca. 750 m, bredde mod hæk 1,25 m, bredde mod græsarealer 1 klippebredde, dog min 1,0 m, ca. 1.900 m2.

 


Stier matr.nr. 1 dh ca. 100 m2.    (Egebæk byggeriet)

 


Grøn kile matr.nr. 1 eg ca. 600 m2.   (Kuben 2)

 


Grønne områder matr.nr. 1 eh ca. 1.000 m2.   (Kuben 1)

 


Slås 17-22 gange i vækstperioden med cylinder- eller rotorklipper.

 


Grønne områder

 

Støjvold mod nord ca. 2.700 m2. Slås 1 gang årligt typisk i juli måned med slagleklipper eller rotor.

 


Plane arealer ca. 21.000 m2. Slås i september måned med slagleklipper eller rotor.

 


Afskåret materiale vil blive liggende.

 


Bøgehæk

 

Bøgehækken ved Kuben I og stien som går øst/vest (ud mod fællesareal), klippes 1 gang pr. år i september måned.


Vedligeholdelse af fællesarealer