Kontingent

Kontingent

Kontingent for 2024 er fastsat af bestyrelsen til 1.000,- kr. pr. parcel.


Ejere af Skovkrogen 95 til og med 123 (KUBEN 1. etape) betaler yderligere 400 kr. til en vejfond, som er oprettet for disse parceller, i alt 1.400,- kr.

 


Beløbet forfalder til betaling pr. den 15. maj 2024 og skal indbetales til Grundejerforeningens konto i Middelfart Sparekasse, registreringsnummer 0757, kontonummer 3231849482


I feltet ”Meddelelse til modtager” bedes udfyldt således:


Nr. XY kontingent 2024, hvor XY erstattes af dit husnummer.


Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com