Nyhedssiden

Nyhedskrogen

Den 7. juni 2015


Bålpladsen kan dog frit benyttes, såfremt nogen skulle ønske dette.
Den 30. juni 2014 


Som nogen måske har bemærket, så er vi i fuld gang med at få lavet en ny hjemmeside. Alle informationerne fra den tidligere hjemmeside er ved at blive flyttet over. Vi har været nødsaget til at flytte hjemmesiden, da vores hostingcenter lukker 1/7-14.


Vi i bestyrelsen håber I vil tage godt imod siden.

 

I er meget velkomne til at tage kontakt til os, hvis der er I har forslag til ændringer eller indhold.

 

God sommer til alle


Den 30. april 2014


Desværre har bestyrelsen endnu en gang haft en meget vred person i telefonen, det er Kim som ejer de omkringliggende marker. Kim er meget utilfreds med at der bliver smidt haveaffald ud på Kims marker. Næste gang vil Kim politianmelde sagen.


Bestyrelsen henstiller til at parcelejerne kører deres haveaffald på genbrugspladsen.

Bestyrelsen har besluttet at rundsende en opfording til parcelejerne på de lige numre. Se rundsendt "seddel".Den 27. april 2014


Grundejerforeningen afholdt fælles affaldsindsamling samt fordeling af flis på vore plantesteder.

Det var en rigtig flot dag til at hygge og arbejde i.

Desværre var vi ikke mange; 10 voksne, hvoraf 4 fra bestyrelsen. Derudover næsten lige så mange børn. Efter arbejdet hyggede vi os med pølser fra grillen samt øl og vand.


Tak til Jer som deltog.

Desværre fik vi ikke kørt al flisen ud, så bestyrelsen havde en ekstra aften, onsdag den 30. april 2014, til at få kørt det sidste flis ud.


Den 24. april 2014


Referat fra afholdt generalforsamling den 6. marts 2014 er lagt ud på hjemmesiden.

Referatet kan ses under punktet Referater eller fra forsiden på hjemmesiden.


Den 28. marts 2014


Grundejerforeningen har mistet et af sine 3 snehegn. Snehegnet er fjernet fra bevoksningen omkring bålpladsen.

Grundejerforeningen har nu 2 stk. snehegn som er placeret i bevoksningen ud til stamvejen.


Den 10. november 2013


Bestyrelsen har opsat snehegn på begge sider af stamvejen i det åbne grønne areal.

Derudover har bestyrelsen opsat beholdere, 3 stk., med strøsand som er til fri afbenyttelse i forbindelse med isglatte veje og stier.


Den 11. september 2013


Bestyrelsen har igen fået henvendelse fra Kim som ejer de omkring liggende marker.

Kim er meget utilfreds med at beboerne i grundejerforeningen, specielt ud imod vest, smider haveaffald som f.eks. græs ud på hans marker.

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til beboerne anvender genbrugspladserne i kommunen.


Den 23. marts 2013


Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling den 7. marts 2013.

Referat fra generalforsamlingen er lagt ud under fanebladet Referater.

 

Opdateret vedtægter jævnfør generalforsamling er lagt ud under fanebladet Vedtægter.


Skt. Hans aften den 23. juni 2012


Der var næsten 40 personer til denne aften.

Vejret havde i løbet af dagen ikke været god, megen regn.

Aftenen forløb dog i tørvejr, dog begyndte det at regne igen ved 22 tiden.

 

Mange havde valgt at medbringe stole andre benyttede bænkene.

 

Stemning var god da formanden, Joan bød velkommen og vi startede med at synge og efter følgende blev bålet tændt.

 

Der blev spist masser af pølser og brød og der blev drukket godt af de øl og sodavand som der var stillet frem.

 

Igen i år havde vi besøg af Flemming som spillede på trompet til vore sange.

I alt blev der spillet og sunget 4 sange mens bålet brændte og heksen med heksehyl fløj af sted.22. april 2012

 

Afholdt affaldsdag i området. Desværre kun ganske få fremmødte.

Der blev lagt en masse arbejdskraft, denne dag, i indsamling af affald, flis ud i udvalgte plantesteder samt flis på 2 nye plantesteder henholdsvis øst og vest for stamvejen.

Der er lagt billeder ind af de 2 nye plantesteder under fanebladet Stemningsbilleder.

De 2 nye plantesteder er efterfølgende blvet beplantet med bl.a. hybenroser.


26. marts 2012:

 

Landmanden, Kim, spreder gylle ud på de omkring liggende marker tirsdag den 27. marts 2012. Husk at lukke vinduer og døre. Undlad at tørre vasketøj uden for.


12. februar 2012

 

Næste generalforsamling afholdes torsdag den 8. marts 2012.

Generalforsamlingen afholdes i Beboerhuset, Fuglebakken 59.

Der er udsendt indkaldelse, årsrapport samt budget den 12. februar 2012.


Generalforsamling 2011


10.1.2011 Næste generalforsamling afholdes torsdag den 10. marts 2011.

Generalforsamlingen afholdes i Beboerhuset, Fuglebakken 59.

Der vil komme yderligere informationer senere.


Snerydning


22.12.2010 Bestyrelsen/Grundejerforeningen, som I nok er bekendt med, har indgået en aftale om snerydning på Skovkrogen. Aftalen er indgået for at sikre vi får fjernet sneen og dette sker efter behov. Dette vil sige når mængden af sne når et niveau hvor vi kan have problemer med at færdes på stamvejen. Vængerne til stamvejen vil også blive ryddet, men ikke så ofte som stamvejen.

Den enkelte parcelejer er forpligtet til at rydde fortov m.m. for sne ved/omkring sin parcel.

Den enkelte parcelejer er også forpligtet til at rydde sne, således posten kan tilgå din postkasse.

Bestyrelsen opfordre til at de personer som har et kloakafløb uden for sin parcel om at holde afløbet frit, således vandet kan løbe væk ved tøvejr.

Såfremt der er kommentarer såvel positive som negative bedes de sendes til bestyrelsen.


Benyt genbrugspladsen til haveaffald


7.10.2010 Bestyrelsen har fået henvendelse fra Kim som ejer de omkring liggende marker.

Kim vil meget gerne om beboerne i grundejerforeningen, specielt ud imod vest, ikke smider haveaffald som f.eks. græs ud på hans marker.

Bestyrelsen opfordrer til at man anvender genbrugspladserne i kommunen.Generalforsamling 2011


27.9.2010 Næste generalforsamling afholdes torsdag den 10. marts 2011.

Generalforsamlingen afholdes i Beboerhuset, Fuglebakken 59. Der vil komme yderligere informationer senere.Benyt nabohjælp


30.8.2010 Bestyrelsen har fået henvendelse om tyveri, vindueskigger i området og det har været ret ofte det sidste halve år. Bestyrelsen vil opfordre alle til at holde øje og øre åbne samt være opmærksom på hvem der kommer i området. Nabohjælp kan vi kun opfordre til bliver anvendt. Der er iøvrigt sendt materiale ud til alle i grundejerforeningen. Politiet opfordre til at vi ringer 114, hvis vi ser noget mistænktsomt, det kan være biler, knallerter, personer m.m.


Skt. Hans aften 2010

 

23.6.2010 Der var næsten 100 personer til denne aften, så jeg er overvældet over den meget positive opbakning. Det overgik langt det antal jeg havde håbet på.

 

Så lang tid som vejrudsigten havde Sankt Hans med på oversigten viste den godt vejr, hvilket nok også er noget af grunden til at så mange meldte sig til. Solen strålede da også da folk begyndte at strømme mod bålpladsen omkring kl. 20. Mange havde valgt at medbringe stole andre benyttede bænkene.

 

Stemning var god da jeg bød velkommen og der duftede dejligt af pølser og brød fra den meget varme grill. Der blev spist masser af pølser og brød og der blev drukket godt af de øl og sodavand som der var stillet frem.

 

Kl. 20.30 blev bålet tændt og 2 trompetister spillede jagt signalet, herefter blev midsommervisen sunget, godt ledsaget af trompet. I alt blev der spillet og sunget 4 sange mens bålet brændte og heksen med heksehyl fløj af sted.

 

Rigtig god sommer til jer alle!

 

Bestyrelsen takker for det store fremmøde og den gode stemning.

 

Se billeder fra aftenen under fanbladet stemningsbilleder.


Nyt nummerskilt


15.6.2010 Endelig fik vi nye nummerskilte op på stamvejen, således vi efterlever kommunes regler samt bedre mulighed for at finde vej.

De gamle, ikke godkendte, nummer skilte vil efterfølgende blive fjernet.


Nyt læskur ved busstoppestedet


27.4.2010 Endelig fik vi et læskur ved busstoppestedet. Læskuret er ikke kønt men funktionelt.

Læskuret har en del graffiti som vi vil have fjernet og dette vil blive gjort i løbet af den næste uges tid.


Der er nogle billeder af skuret før og efter som ligger under fanbladet stemningsbilleder.Affaldsindsamling d. 18/4 2010

 

18.4.2010 Der var tilmeldt knap 40 personer, så jeg er ganske tilfreds med opbakningen. Vejrudsigten havde i lang tid svinget mellem regn og tørvejr og lidt køligere end de foregående år, men endnu engang eller jeg fristes næsten til at sige traditionen, kunne vi mødes ca. kl. 10.30 med en skinnende sol. Dette varede dog ikke ved, nogle skyer trak ind over og temperaturen faldt, det forblev dog tørvejr.

 

Kort tid efter begav børn og voksne sig ud op jagt efter affald. Da vi kan være stolte af os selv da der ikke er så meget affald på grundejerforeningens område havde vi udvidet indsamlingen lidt, så et par også tog grøftekanten langs Vejlevej parallel med vores areal og nogle tog stien mellem Fuglsang og Kolonihaverne.

 

Alligevel blev det i år kun til 1 anhænger fuld.

 

Det var også meningen at der skulle have været plantet noget, men vi kunne ikke nå at få planterne hjem, desværre.

 

Imens der blev samlet ind blev der tændt op i grillen som traditionen jo efterhånden foreskriver.

Ca. 11.30 var de fleste tilbage og kunne få en velfortjent øl og/eller sodavand, de pølser og brød der var købt ind til lejligheden blev grillet, og sidste års succes med snobrød blev fulgt op i år og endnu engang blev der lavet snobrød til den store guldmedalje – der blev ikke meget dej til overs.

 

Der blev hygget og snakket og efter ca. en time begyndte folk at gå hvert til sit. Endnu engang var det Leif som kørte affaldet ned til bus vendepladsen på Fuglsang Allé, hvor vi havde en aftalt med Ole fra Naturfredningensforeningen om at kommunen henter det.

 

Endnu engang skal lyde en stor tak til de børn og voksne, som valgte at bruge nogle timer af deres søndag på at samle affald på Grundforeningens fællesarealer og på den måde være med til at her forbliver et dejligt rent sted at færdes.

 

Nu kan foråret og sommeren bare komme an!

 

Bestyrelsen takker for den store indsats.

 

Der er nogle billeder fra dagen som ligger under fanbladet stemningsbilleder.Nyt fra formanden


16.4.2008 Flere har spurgt efter en postkasse i vores område.

Derfor vil jeg her benytte lejligheden til at nævne, at der findes en postkasse ovre i fuglesangkvarteret ca. midt i. Se evt. her: http://www.postdanmark.dk og tryk på:

> Finde din postkasse

Plantedagen som blev nævnt til generalforsamling er flyttet til efteråret. Mere præcist den 4. oktober.

I mit første indlæg her, kommenterede jeg, at det var rart at se, at hundeejerne var gode til at samle op efter sig. Desværre kan jeg nu se at det ikke længere er tilfældet. Det er ikke kun i rabatter der ligger efterladenskaber men også midt på fortov og stier.

Og ærlig talt så synes jeg det er ulækkert. Hvorfor er det dem som f. eks bor ud til fortovet der skal rydde det af vejen. Hvis hundeejeren synes det er ulækkert, så prøv engang at forestille jer, hvordan det må være for de der ikke selv har hund.

Jeg ved godt der er hundeejere som er gode til at samle op, heldigvis.

Joan Skau HansenAftale om senrydning på plads


13.1.2008 Først vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle i grundejerforeningen et godt nytår.

For det tilfælde, at det skulle gå hen og blive vinter med sne og den slags, så er der lavet en aftale med Davidsen Partnere om snerydning. Aftalen kan ses under snerydning.

For at værne om vores hårdt medtagede cykel- og gangstier, vil der blive sat et skilt op med knallertkørsel forbudt. Det bliver sat op på bommen ved indgangen til stisystemet fra Fuglsang Allé.

Jeg vil godt lige minde om, at haveaffald ikke hører til på fællesarealerne eller i nogen af søerne, men komposteres i haven eller afleveres på en af genbrugspladserne.

Joan Skau HansenOverdragelse af ansvar for området


1.6.2007 Grundejerforeningen fik overdraget ansvaret for området. Der er dog en mangelliste som Kuben skal have på plads. Det betyder også at vi nu har ansvaret for fællesarealerne. Derfor har bestyrelsen indgået en aftale med anlægsgartnerfirmaet Tefax. Læs hvad aftalen indeholder i siden "Fællesarealer"

 

Bestyrelsen har haft flere henvendelser om biler m.m. som kører meget stærkt ude på vejen og der er kommet ønsker om vejbump for at sænke farten.

Da det er blevet bemærket, at det ikke kun er de håndværkere som er her fra ca. 7 til 16 som kører stærkt, vil vi fra bestyrelsen gerne henstille til, at der vises hensyn og kun køres de max 30 km/t som der er anbefalet ved indkørslen på Skovkrogen.


Skovkrogen er...

....et sted, hvor vi hilser på hinanden, når vi mødes.


Om det er i Føtex, midtbyen eller på stierne rundt om vores lille hyggelige skovkrog.

...et naboskab, hvor vi holder et øje på hinandens huse.


Vi er mange der ofte benytter os af en gåtur i lokalområdet, og i den forbindelse så holder vi også lige et øje på vores huse.

....en grundejerforening, der også tager hånd om fællesejearealerne.


Vi kan lide at bevæge os rundt i vores område, når det er pænt og velholdt. Derfor tager vi også initiativ til arrangementer som bl.a. en fælles affaldsdag.